Tilldelning nyintroduktionerna

Volvo gick ned 7% så jag valde att tacka nej till alla utom Iduns introduktios och köpa Volvo B istället. Fick dock ingen tilldelning av Idun vilket var tråkigt då de ökade väldigt mycket.

Ligger plus 24 471 kr just nu sedan köpet i tisdags.